Главная » Страницы » Сұйықтық механика зертханасы, газ, плазма және энергетика

Сұйықтық механика зертханасы, газ, плазма және энергетика

Калтаев

Сұйықтық механика, газ, плазма және энергетика зертханасының меңгерушісі

КАЛТАЕВ АЙДАРХАН ЖУСУПБЕКОВИЧ

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор

Ұлттық инженерлік академиясының академигі

Негізгі ғылыми жетістіктері:

Көмірсутектің суық жалында түрлі тотығу режимдеріне, Махтың кіші сандарында жану камераларында жанармай қоспасының жануына, жанармай қоспасы жануының детонацияға айналуына, жер асты сілтісіздендіру әдісімен минералдар өндіруге үлгілер салынып, сандық әдістер әзірленді. Газ қоспалары жануының детонацияға айналуының, жану камераларында әрекеттесу қоспаларының дыбыстан ұшқыр ағындарының ламинарлық және турбуленттік газодинамикасының; мұнай және газ өндіру, жер асты сілтісіздендіру әдісімен минералдар өндіру тиімділігін жоғарылату жолдарының заңдылықтары зерттелді.