Главная » Страницы » Интеллектуалды ақпараттық жүйелер зертханасы

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер зертханасы

Тукеев

Интеллектуалды ақпараттық жүйелер зертханасының меңгерушісі

ТУКЕЕВ УАЛШЕР АНУАРБЕКОВИЧ

техника ғылымдарының  докторы, профессор

Негізгі ғылыми жетістіктері:

Мәліметтер базасы мен нақты уақыт жүйелерінің бағдарламалық кешендерін автоматты жобалаудың ғылыми-технологиялық негіздері әзірленді. Еуропалық білім беру кеңістігі үлгісін, оқу процессінің негізгі компоненттерін баптау үлгісін, оқытушы-студент деңгейінде сапаны басқару үлгісін қосумен толықтырылған еуропалық білім беру кеңістігі оқу процессінің сапасын баптау методологиясын, мамандықтардың кәсіби стандарттары мен ұлттық біліктілік шеңберін қосатын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу процессін дамыту әлемдік білім кеңістігіне интеграцияның ғылыми-методологиялық негіздері әзірленді. Қазақ тілі машиналық аудармасының ғылыми-технологиялық негіздерін әзірлеу бойынша қарқынды зерттеулер жүргізілуде.