Главная » Страницы » Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы зертханасы

Дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы зертханасы

Кангужин

КАНГУЖИН БАЛТАБЕК ЕСМАТОВИЧ

физика-математика ғылымдарының докторы, профессор

Негізгі ғылыми жетістіктері:

Қарапайым және көп өлшемді дифференциалды операторларды зерттеу мүмкіндігін беретін локалды емес ішкі өлкелік есептерді зерттеуге арналған тиімді математика аппараты әзірленді. Жеке туындылары бар теңдеулерге арналған локалды емес көп өлшемді өлкелік есептерді спектралдық талдау жаңа теориясының негіздері салынды.