Главная » Страницы » Байланыс

Байланыс

ӘКІМШІЛІК

Директор

Техника ғылымдарының докторы, профессор

Кыдырбекулы Алматбек Балгабекович

almatbek@list.ru

Байланыс.тел.: +7 (727) 377- 35-76;


Ғалым  хатшы

Аетова Багдад Алтынбековна

aetovab@mail.ru

Байланыс.тел.: +7 (727) 377- 32-23


Бас  бухгалтер

Толегенова Кульзуйга Кудайбергеновна

tolegenova@bk.ru

Байланыс.тел.:  +7 (727) 377- 34-70


КАРТА


Мекен-жайы:  

Математика және механика ғылыми-зерттеу институты

050040, Алматық-сы, Әл-Фараби даңғылы, 71, ГУК-13

Тел./Факс: +7 (727) 377-31-90